Nghiệm thu hoàn thành công trình đi vào sử dụng

Nghiệm thu hoàn thành công trình đi vào sử dụng là văn bản do chủ đầu tư hoặc bên thứ ba xác lập nhằm tiến hành thẩm định, kiểm tra,…. khi công trình đã được hoàn thành để đi vào sử dụng. Dưới đây là mẫu nghiệm thu cụ thể đối với trường hợp này: …

Nghiệm thu hoàn thành công trình đi vào sử dụng Read More »