Biên bản nghiệm thu lợp mái tôn

Biên bản nghiệm thu lợp mái tôn là văn bản giữa người trực tiếp thực hiện công trình, người giám sát thực hiện công trình và chủ đầu tư công trình về việc xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn của mái lợp tôn trong các công trình xây dựng về nhà ở,……….. Luật sư …

Biên bản nghiệm thu lợp mái tôn Read More »