Nghiệm thu rừng trồng thay thế

Nghiệm thu rừng trồng thay thế là hoạt động của cơ quan, đơn vị giao đất rừng cho cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức khác có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra rừng thay thế xác lập bằng văn bản. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu cụ thể: Luật sư Tư …

Nghiệm thu rừng trồng thay thế Read More »