Nghiệm thu tô tường

Nghiệm thu tô tường là hoạt động của chủ đầu tư hoặc chủ thể khác có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định chất lượng  diện tích tường được tô của nhà thầu sau khi chuyển sang các công đoạn khác. Dưới đây là mẫu nghiệm thu tô tường cụ thể: Luật sư Tư vấn trực …

Nghiệm thu tô tường Read More »