Biên bản nghiệm thu vữa xây dựng

Biên bản nghiệm thu vữa xây dựng là văn bản giữa chủ đầu tư, giám sát thi công công trình và người trực tiếp thi công công trình nhằm xem xét đến khả năng đạt chuẩn của vữa xây dựng và có thể đem ứng dụng vào các công đoạn tiếp theo của việc xây …

Biên bản nghiệm thu vữa xây dựng Read More »