Người bán không giao hàng còn chặn liên lạc thì phải làm sao

Câu hỏi của khách hàng: Người bán không giao hàng còn chặn liên lạc thì phải làm sao Em có trao đổi thông tin và thỏa thuận mua bán với 1 người lạ. Em là người mua và người ấy bán Nhưng việc giao dịch không được thuận lợi. Em đã chuyển tiền mua hàng …

Người bán không giao hàng còn chặn liên lạc thì phải làm sao Read More »