Người có công với cách mạng thì con cháu được giảm án thế nào

Người có công với cách mạng thì con cháu được giảm án thế nào, giảm bao nhiêu năm, quy định cụ thể? Em phạm tội đánh bạc, giờ công an họ bảo khả năng là đi tù 2 năm, em không muốn thế, giờ em còn vợ con nên muốn được ở ngoài đi làm …

Người có công với cách mạng thì con cháu được giảm án thế nào Read More »