Người bị câm điếc và không biết ngôn ngữ thì có ký bán đất được không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Người bị câm điếc và không biết ngôn ngữ thì có ký bán đất được không Tôi đang có nhu cầu mua một căn nhà mà một trong những chủ sở hữu của căn nhà này là một người khuyết tật, anh ta bị câm điếc và không biết …

 Người bị câm điếc và không biết ngôn ngữ thì có ký bán đất được không Read More »