Người được ủy quyền đứng ra ký Hợp đồng thì Hợp đồng có giá trị hiệu lực như thế nào

Người được ủy quyền đứng ra ký Hợp đồng thì Hợp đồng có giá trị hiệu lực như thế nào (theo thời hạn ủy quyền, theo thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng hay theo một thời hạn khác) Cơ sở pháp lý: – Bộ luật dân sự năm 2015 Trả lời: Hiệu lực của …

Người được ủy quyền đứng ra ký Hợp đồng thì Hợp đồng có giá trị hiệu lực như thế nào Read More »