Người khởi kiện có quyền rút đơn bất kỳ lúc nào?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Người khởi kiện có quyền rút đơn bất kỳ lúc nào? Xin chào các luật sư, tôi muốn hỏi là bây giờ tôi nộp đơn khởi kiện cho Tòa rồi, nhưng tôi và phía gia đình bên kia họ có thái độ hối cải nên chúng tôi cũng không …

Người khởi kiện có quyền rút đơn bất kỳ lúc nào? Read More »