Người nhà đưa ra di chúc bản sao không có công chứng để giành thừa kế

Câu hỏi của khách hàng: Người nhà đưa ra di chúc bản sao không có công chứng để giành thừa kế Xin nhờ tư vấn từ mọi người. Hiện tại ông bà ngoại tôi đã mất. Bà ngoại đứng tên sổ đỏ. Không để lại di chúc thừa kế. Các con của ngoại bao gồm …

Người nhà đưa ra di chúc bản sao không có công chứng để giành thừa kế Read More »