Người nước ngoài có được là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân không?

Câu hỏi của khách hàng: Người nước ngoài có được là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân không? Công ty cổ phần Bình Minh thành lập 2010, ngành nghề kinh doanh: nuôi trồng nông lâm, thủy sản. Tháng 10/2015 một công ty nước ngoài là công ty Season Co, quốc tịch Canada …

Người nước ngoài có được là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân không? Read More »