Người nước ngoài vào nhà đánh người Việt Nam thì bị xử lý không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Người nước ngoài vào nhà đánh người Việt Nam thì bị xử lý không? Chồng tôi có người em họ là người nước ngoài, quốc tịch Anh, đang ở việt nam với visa du lịch, hôm vừa rồi khi người này vào nhà chơi, 2 anh em có xảy …

Người nước ngoài vào nhà đánh người Việt Nam thì bị xử lý không Read More »