Người tham gia BHXH về hưu sớm nay đã chết thì hưởng lương hưu thế nào

Câu hỏi của khách hàng: Người tham gia BHXH về hưu sớm nay đã chết thì hưởng lương hưu thế nào Mọi người ơi cho em hỏi tí: Nếu một người về hưu sớm 55 tuổi nhưng vừa mất được một năm mà người đó đóng bảo hiểm đầy đủ thì lương hưu người đó sẽ …

Người tham gia BHXH về hưu sớm nay đã chết thì hưởng lương hưu thế nào Read More »