Người thuê xe giả hồ sơ bán xe nay đã nhận tội nhưng công an không khởi tố phải làm gì

Câu hỏi của khách hàng: Người thuê xe giả hồ sơ bán xe nay đã nhận tội nhưng công an không khởi tố phải làm gì Xin chào các luật sư: Em có việc mong các luật sư giup đỡ, em có 1 xe ôtô cho thuê, người thuê xe giả chữ kí, hồ sơ giấy …

Người thuê xe giả hồ sơ bán xe nay đã nhận tội nhưng công an không khởi tố phải làm gì Read More »