Người vay tiền ra nước ngoài làm việc thì phải làm thế nào?

Câu hỏi của khách hàng: Người vay tiền ra nước ngoài làm việc thì phải làm thế nào? Chào tất cả các Luật sư, hôm nay em gặp 1 việc chắc phải nhờ pháp luật giải quyết nên em đưa lên đây tham khảo ý kiến mọi người giúp đỡ ạ: Em có cho 1 …

Người vay tiền ra nước ngoài làm việc thì phải làm thế nào? Read More »