Nguồn của ngành Luật Hiến pháp Việt Nam

Nguồn của ngành Luật Hiến pháp Việt Nam, Luật Hiến pháp được xây dựng dựa trên những căn cứ nào? _Nguồn của ngành luật Hiến pháp Việt Nam là những văn bản quy phạm pháp luật trong đó chứa các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, nhằm điều …

Nguồn của ngành Luật Hiến pháp Việt Nam Read More »