Nhà đất bị thế chấp không có chữ ký của các con từ 15 tuổi thì có kiện được không

Câu hỏi của khách hàng: Nhà đất bị thế chấp không có chữ ký của các con từ 15 tuổi thì có kiện được không Em có 1 vấn đề này rất mong các anh chị luật sư hoặc biết luật giúp đỡ ạ. Chuyện là thế này: nhà e có 1 sổ đỏ nhà đất …

Nhà đất bị thế chấp không có chữ ký của các con từ 15 tuổi thì có kiện được không Read More »