Nhà đồng sở hữu nhận sổ đỏ có cần tất cả các bên lên nhận

Câu hỏi của khách hàng: Nhà đồng sở hữu nhận sổ đỏ có cần tất cả các bên lên nhận Mình có vấn đề này cần tư vấn: Mình và chị A có đồng sở hữu tài sản nhà đất. Chính quyền đã cấp sổ đồng sở hữu, mỗi bên 1 cuốn, ghi là đồng …

Nhà đồng sở hữu nhận sổ đỏ có cần tất cả các bên lên nhận Read More »