Nhận tiền hàng nhưng không trả hàng cũng không trả tiền thì xử lý thế nào?

Câu hỏi của khách hàng: Nhận tiền hàng nhưng không trả hàng cũng không trả tiền thì xử lý thế nào? Hiện mình có một vụ việc như sau: Các bên tham gia: Người đặt mua: anh A Người nhận tiền và lấy hàng theo thỏa thuận: anh B Anh A có thỏa thuận với …

Nhận tiền hàng nhưng không trả hàng cũng không trả tiền thì xử lý thế nào? Read More »