Nhận trẻ mồ côi về làm con nuôi có được không, thủ tục thế nào?

Câu hỏi của khách hàng: Nhận trẻ mồ côi về làm con nuôi có được không, thủ tục thế nào? Tôi tên …. Hiện nay gia đình tôi muốn xin nhận 1 em bé TRẺ MỒ CÔI về làm con nuôi, xin hỏi có được không ? Nếu được thì thủ tục phải làm như …

Nhận trẻ mồ côi về làm con nuôi có được không, thủ tục thế nào? Read More »