Nhờ đứng tên trên sổ đỏ nay người đó không trả thì phải làm thế nào

Câu hỏi của khách hàng: Nhờ đứng tên trên sổ đỏ nay người đó không trả thì phải làm thế nào Xin nhờ Luật Sư tư vấn giúp vấn đề của mình . Mình có người cậu ruột, quốc tịch nước ngoài (Mỹ) . Cậu mình có mua 2 mảnh đất , 1 mảnh nhờ mẹ …

Nhờ đứng tên trên sổ đỏ nay người đó không trả thì phải làm thế nào Read More »