Đất nông nghiệp và đất cây lâu năm loại nào được đền bù nhiều hơn

Câu hỏi của khách hàng: Đất nông nghiệp và đất cây lâu năm loại nào được đền bù nhiều hơn Anh chị giúp em với? Chả là nhà em có mấy thửa đất nông nghiệp, giờ có người gạ chuyển hộ sang đất trong cây lâu năm. Vậy hai loại đất này khác nhau ở …

Đất nông nghiệp và đất cây lâu năm loại nào được đền bù nhiều hơn Read More »