Những công trình nào thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Những công trình nào thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư Xin hỏi thăm ý kiến mọi người vấn đề này. Trong quy định pháp luật về đầu tư xây dưng công trình thì văn bản nào quy định công trình thuộc diện phải có quyết …

Những công trình nào thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư Read More »