Nội dung, ý nghĩa quyền dân tộc cơ bản theo Hiến pháp hiện hành

_Quyền dân tộc cơ bản là quyền của một quốc gia, dân tộc, được độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, có quyền tự quyết định vận mệnh của dân tộc mình mà không bị lệ thuộc bởi quốc gia, dân tộc khác. _Quyền dân tộc gồm 4 yếu tố …

Nội dung, ý nghĩa quyền dân tộc cơ bản theo Hiến pháp hiện hành Read More »