TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC

Mẫu TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….ngày….tháng….năm……. TỔNG CỤC THUẾ Cục thuế:……….. Chi cục thuế:………. TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC Tên …

TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC Read More »