Hình thức, giới hạn số bên, phạm vi thỏa thuận của Hợp đồng liên danh (liên doanh)

Hình thức, giới hạn số bên, phạm vi thỏa thuận của Hợp đồng liên danh (liên doanh) Về hình thức: HĐ liên doanh phải được lập thành văn bản. Có đầy đủ chữ ký của tất cả các bên liên danh Có con dấu giáp lai hoặc ký nháy từng trang thể hiện sự thống …

Hình thức, giới hạn số bên, phạm vi thỏa thuận của Hợp đồng liên danh (liên doanh) Read More »