Phân tích nguyên tắc tham vấn người khuyết tật và việc cụ thể hóa trong pháp luật người khuyết tật ở Việt Nam

Nguyên tắc tham vấn người khuyết tật và sự cụ thể hóa trong pháp luật người khuyết tật ở Việt Nam Nguyên tắc tham vấn người khuyết tật là một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật về người khuyết tật Việt Nam. Nguyên tắc này được xây dựng trên cơ sở cam …

Phân tích nguyên tắc tham vấn người khuyết tật và việc cụ thể hóa trong pháp luật người khuyết tật ở Việt Nam Read More »