Phân tích vai trò của văn hoá và các lĩnh vực chính của văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh

I. Khái niệm về “văn hoá” và vai trò của văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Khái niệm “văn hoá” Khái niệm “văn hoá” được Hồ Chí Minh định nghĩa lần đầu tiên vào năm 1942-1946 như sau: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới …

Phân tích vai trò của văn hoá và các lĩnh vực chính của văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh Read More »