Đơn xin gia hạn khai thác khoáng sản

Đơn xin gia hạn khai thác khoáng sản là văn bản dành cho cá nhân, tổ chức có giấy phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và môi trường nhưng trong trường hợp bất khả kháng không thể khai thác trong thời gian quy định và muốn thêm thời gian nhất định để …

Đơn xin gia hạn khai thác khoáng sản Read More »