Phó giám đốc có thẩm quyền đương nhiên khi ký kết không

Câu hỏi của khách hàng : Phó giám đốc có thẩm quyền đương nhiên khi ký kết không Em có một chút thắc mắc, xin các anh/chị một số tư vấn với ạ, em cảm ơn ạ Công ty em có ký kết hợp đồng xây dựng và bây giờ muốn thanh lý hợp đồng. …

Phó giám đốc có thẩm quyền đương nhiên khi ký kết không Read More »