Phụ cấp công vụ có tính thai sản không

Câu hỏi của khách hàng: Phụ cấp công vụ có tính thai sản không Phụ cấp công vụ có tính chế độ thai sản hay không? Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191 Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các …

Phụ cấp công vụ có tính thai sản không Read More »