Bản kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là văn bản của công chức, viên chức ngành giáo dục thông tin chi tiết về số năm cống hiến cho ngành giáo dục nhằm mục đích hưởng phụ cấp đúng với thâm niên mà mình cống hiến. Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi …

Bản kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo Read More »