Phụ huynh có được yêu cầu trả lại học phí khi phát hiện cơ sở giáo dục không hợp pháp không

Phụ huynh có được yêu cầu trả lại học phí khi phát hiện cơ sở giáo dục không hợp pháp không

Câu hỏi của khách hàng: Phụ huynh có được yêu cầu trả lại học phí khi phát hiện cơ sở giáo dục không hợp pháp không Cho tôi xin hỏi một tý. Nếu trường hợp phát hiện một cơ sở giáo dục không đủ tính pháp lý. Thì khi phụ huynh học sinh phát hiện …

Phụ huynh có được yêu cầu trả lại học phí khi phát hiện cơ sở giáo dục không hợp pháp không Read More »

Biên bản họp phụ huynh

Biên bản họp phụ huynh là văn bản ghi lại diễn biến cuộc họp phụ huynh giữa giáo viên chủ nhiệm và toàn thể phụ huynh lớp với mục đích thông báo những kết quả, thành tựu đạt được cũng như những vấn đề cần cải thiện đối với các học sinh trong lớp… Luật …

Biên bản họp phụ huynh Read More »

1900.0191