Trang chủ - phụ lục hợp đồng

phụ lục hợp đồng

Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa mẫu 1 và mẫu 2

Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì, nên được viết ra sao, cần có những nội dung gì, có thể bổ sung những gì. Xin mời các bạn theo dõi biểu mẫu của chúng tôi. Định nghĩa Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng …

Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa mẫu 1 và mẫu 2 Read More »

Mẫu phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công

Mẫu phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng thì cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung, các điều khoản về thay đổi khối lượng thi công thì sử dụng phụ lục Hợp …

Mẫu phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công Read More »

Phụ lục hợp đồng ký gửi hàng hoá

DOANH NGHIỆP … CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày…tháng…năm…. PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HOÁ Số:…/….. – Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015; – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; – Căn cứ Luật Thương mại 2005; – Căn cứ …

Phụ lục hợp đồng ký gửi hàng hoá Read More »

Mẫu Hợp đồng lao động 2019

Mẫu Hợp đồng lao động 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tên đơn vị:……. Số:……………….. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: Quốc tịch: Chức vụ: Đại diện cho (1): Điện thoại: Địa chỉ: Và một bên là Ông/Bà: Quốc tịch: …

Mẫu Hợp đồng lao động 2019 Read More »

Mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động 2019

Mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….. , ngày….. tháng….. năm …. Tên đơn vị:……. Số:……………….. PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:………………………. Quốc tịch:…………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………………… Đại diện cho (1): …………………………………………. Điện …

Mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động 2019 Read More »

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ 2019

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Đơn vị: CÔNG TY…………….. Số: …../HĐLĐ/2011 Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2011 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao …

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ 2019 Read More »

Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng

Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng: là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng thì cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung, các điều khoản về bổ sung khối lượng thì sử dụng phụ lục Hợp đồng để hoàn thiện thủ …

Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng Read More »

Phụ lục hợp đồng tư vấn thiết kế

Phụ lục hợp đồng tư vấn thiết kế: là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng thì cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung, các điều khoản về thay đổi nội dung thiết kế thì sử dụng phụ lục Hợp đồng để hoàn …

Phụ lục hợp đồng tư vấn thiết kế Read More »

Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng

Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng: là biểu mẫu văn bản được 1 bên trong hợp đồng lập ra và gửi tới bên còn lại trong hợp đồng về việc ký phụ lục hợp đồng Mẫu Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng CÔNG TY …Số …/… Cộng hòa xã …

Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng Read More »

Phụ lục hợp đồng lần 2

Phụ lục hợp đồng lần 2: là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng và đã có một phụ lục hợp đồng nhưng vẫn cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung, các điều khoản trong hợp đồng thì sử dụng phụ lục Hợp …

Phụ lục hợp đồng lần 2 Read More »

Phụ lục hợp đồng ăn uống

Phụ lục hợp đồng ăn uống: là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng thì cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung, các điều khoản trong hợp đồng thì sử dụng phụ lục Hợp đồng để hoàn thiện. Mẫu Phụ lục hợp đồng …

Phụ lục hợp đồng ăn uống Read More »

Phụ lục hợp đồng bổ sung

Phụ lục hợp đồng bổ sung: là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng thì cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung, các điều khoản trong hợp đồng thì sử dụng phụ lục Hợp đồng để hoàn thiện. Mẫu Phụ lục hợp đồng …

Phụ lục hợp đồng bổ sung Read More »

Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá

Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá: là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng thì cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung, các điều khoản về giá. Nội dung gồm các thông tin hợp đồng đã ký kết, lý do và nội …

Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá Read More »

Phụ lục hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa

Phụ lục hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa: là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng thì cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung, các điều khoản về thay đổi nội dung thì sử dụng phụ lục Hợp đồng để hoàn …

Phụ lục hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa Read More »

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Phụ lục số 15: Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ …

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở Read More »

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại

Phụ lục số 16: Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ………….., ngày…….. tháng……..năm………. HỢP …

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại Read More »

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại

Phụ lục số 17: Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ……., ngày………..tháng……….năm………. HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ …

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại Read More »

Mẫu Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT (Ban hành kèm thông tư số: 03/2013/TT – BXD ngày 02/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT (Ban hành kèm thông tư số: 03/2013/TT – BXD ngày 02/4/2013 của Bộ trưởng …

Mẫu Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật Read More »

Mẫu Hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG (Ban hành kèm thông tư số: 03/2013/TT – BXD ngày 02/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)   MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG (Ban hành kèm thông tư …

Mẫu Hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung Read More »

1900.0191