UBND xã, phường không làm việc thì xử lý thế nào?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: UBND xã, phường không làm việc thì xử lý thế nào? Tôi muốn luật sư giải đáp giúp tôi, tôi có một vài việc cần được giải quyết liên quan tới việc xây dựng công trình trái phép của căn hộ liền kề nhà tôi và phải nhờ tới …

UBND xã, phường không làm việc thì xử lý thế nào? Read More »