Phường không lưu sổ gốc giấy khai sinh thì xin lại ở Sở Tư pháp được không?

Câu hỏi của khách hàng: Phường không lưu sổ gốc giấy khai sinh thì xin lại ở Sở Tư pháp được không? Tôi mất giấy khai sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước đây cũng không tìm được bản gốc. Vậy bây giờ  Sở tư pháp Hà Nội có cấp lại giấy khai …

Phường không lưu sổ gốc giấy khai sinh thì xin lại ở Sở Tư pháp được không? Read More »