Đơn xin cấp giấy phép quảng cáo trên xe tải

Đơn xin cấp giấy phép quảng cáo trên xe tải là văn bản của tổ chức quảng cáo gửi đến Sở Văn hóa, thông tin tỉnh/thành phố……… với mục đích xin được sử dụng phương tiện quảng cáo là xe tải và địa điểm quảng cáo là lưu động cũng như một số yêu cầu …

Đơn xin cấp giấy phép quảng cáo trên xe tải Read More »