Quyết định kỷ luật

Quyết định kỷ luật : văn bản được ban lãnh đạo của cơ quan , doanh nghiệp lập ra để quyết định xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm nội quy , quy chế công ty . Mẫu Quyết định kỷ luật CÔNG TY …….Số : …/….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …

Quyết định kỷ luật Read More »