Quy định “niêm yết giá bán theo đô la Mỹ (ngoại tệ) thì bị phạt tiền” nằm tại điều khoản của văn bản nào ?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Quy định “niêm yết giá bán theo đô la Mỹ (ngoại tệ) thì bị phạt tiền” nằm tại điều khoản của văn bản nào ? Cho em hỏi cái quy định mà niêm yết giá bán theo đô la Mỹ (ngoại tệ) thì bị phạt mấy chục triệu nó …

Quy định “niêm yết giá bán theo đô la Mỹ (ngoại tệ) thì bị phạt tiền” nằm tại điều khoản của văn bản nào ? Read More »