Ngành nghề kinh doanh tư vấn, xúc tiến thương mại có được tổ chức chương trình giải trí

Ngành nghề kinh doanh tư vấn, xúc tiến thương mại có được tổ chức các chương trình giải trí, sự kiện không? Tôi định ký hợp đồng với một công ty về việc thuê họ tổ chức chương trình giải trí cho anh em trong công ty, tuy nhiên khi soát hồ sơ của họ …

Ngành nghề kinh doanh tư vấn, xúc tiến thương mại có được tổ chức chương trình giải trí Read More »