Cán bộ nhà nước có được xăm mình

Cán bộ nhà nước có được xăm mình không? Tôi đang có nhu cầu thi công chức, nhưng trên tay tôi có một hình săm nhỏ về một câu ngạn ngữ của Pháp, đã săm từ rất lâu rồi, như vậy liệu tôi có đủ tiêu chuẩn để làm công chức nhà nước không, hình …

Cán bộ nhà nước có được xăm mình Read More »