Tách thửa đất khi nhà nước đang đo đạc lại sơ đồ

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Tách thửa đất khi nhà nước đang đo đạc lại sơ đồ Gia đình tôi đang có nhu cầu tách thửa đất đang sử dụng rộng 160m2 ra thành 3 mảnh, thì hôm trước phía phường tự dưng có người xuống đo đạc, tôi cũng không biết nếu …

Tách thửa đất khi nhà nước đang đo đạc lại sơ đồ Read More »