Nhập khẩu cho con nuôi vào hộ khẩu tại nhà đã bán có được không?

Câu hỏi của khách hàng: Nhập khẩu cho con nuôi vào hộ khẩu tại nhà đã bán có được không? Chào luật sư Nhà đã bán, mà hộ khẩu vẫn còn nơi nhà cũ đã bán . Nay muốn nhập khẩu cho con nuôi có được không ? Luật sư Tư vấn Luật cư trú  – …

Nhập khẩu cho con nuôi vào hộ khẩu tại nhà đã bán có được không? Read More »