Xin xác nhận dân sự ở Hà Nội năm 2021

Mẫu giấy xin xác nhận dân sự là văn bản được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp địa phương cấp cho người dân với các nội dung sơ lược về nhân thân, quá trình sinh sống tại địa phương, mức độ chấp hành quy định của địa phương, quy chuẩn kinh tế, xã …

Xin xác nhận dân sự ở Hà Nội năm 2021 Read More »