Tư vấn xin cấp lại bản gốc đăng ký kết hôn

Câu hỏi của khách hàng: Tư vấn xin cấp lại bản gốc đăng ký kết hôn Xin hỏi các luật sư : tôi đăng kí kết hôn năm 2016 , vợ chồng tôi đăng kí ở phường . Tôi chuyển nhà và bị thất lạc giấy đăng kí kết hôn bản gốc , tôi có …

Tư vấn xin cấp lại bản gốc đăng ký kết hôn Read More »