Người đã được cấp giấy chứng tử thì có cần giữ chứng minh nhân dân nữa không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Người đã được cấp giấy chứng tử thì có cần giữ chứng minh nhân dân nữa không Hiện bà nhà tôi đã có giấy chứng tử rồi, nhưng gia đình vẫn còn giữ chứng minh nhân dân của bà ấy nguyên vẹn, cách đây 2 tháng, do nhà …

Người đã được cấp giấy chứng tử thì có cần giữ chứng minh nhân dân nữa không Read More »