Thửa đất có mục đích khác nhau khi hợp thửa có phải chuyển mục đích khác không?

Câu hỏi của khách hàng: Thửa đất có mục đích khác nhau khi hợp thửa có phải chuyển mục đích khác không? Ba tôi có 3 quyển sổ hồng đất liền kề nhau. Quyển 1 và 2 là đất chuyên trồng lúa nước, quyển 3 là đất trồng lúa còn lại. Vậy khi hợp thửa trc …

Thửa đất có mục đích khác nhau khi hợp thửa có phải chuyển mục đích khác không? Read More »