Thuận tình ly hôn thì thời gian giải quyết là bao lâu?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Thuận tình ly hôn thì thời gian giải quyết là bao lâu? Nếu thuận tình ly hôn, vợ chồng đều đã thống nhất về tài sản và con cái rồi thì thời gian giải quyết là bao lâu ạ, em muốn làm nhanh thì có thể nhanh nhất là …

Thuận tình ly hôn thì thời gian giải quyết là bao lâu? Read More »