Bạo lực gia đình giữa vợ và chồng – Thực trạng và biện pháp phòng ngừa

I. KHÁI QUÁT VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH GIỮA VỢ VÀ CHỒNG 1. Một số khái niệm a)  Khái niệm bạo lực gia đình – Khái niệm Trước hết, theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc …

Bạo lực gia đình giữa vợ và chồng – Thực trạng và biện pháp phòng ngừa Read More »